El propòsit de l’estapedectomía o estapedotomía (segons la tècnica) és la substitució de l’estrep (os més petit de l’anatomia humana) per una pròtesi, amb el propòsit de permetre la transmissió de l’ona sonora cap a la còclea.

ORL Mallorca - Audiologia

Categories de tractaments i serveis relacionats