L’implant osteointegrat o BAHA (Bone Anchoraged Hearing Aid) és un sistema que s’utilitza per pèrdues auditives conductives o mixtes fins a un límit de pèrdua de 60dB de via òssia entre les freqüències 250-4000Hz. El dispositiu es compon d’un pedestal de titani osteointegrat a la cortical de l’os temporal, al qual se li incorpora un audiòfon que li transmet el senyal acústic en forma de vibració. La transmissió a l’oïda interna es realitza via òssia, i pot estimular de manera bilateral ambdues cócleas.

ORL Mallorca - Audiologia

Categories de tractaments i serveis relacionats