És una intervenció quirúrgica destinada a la reconstrucció de la membrana timpànica i la cadena ossicular. Pretén aconseguir una restauració del complex timpanoosicular, amb la finalitat de permetre la transmissió de l’ona sonora.

ORL Mallorca - Audiologia

Categories de tractaments i serveis relacionats