S’anomena otoplàstia a un conjunt de tècniques quirúrgiques destinades a canviar la forma, mida o orientació del pavelló auricular o, en els casos més extrems, a reconstruir el mateix.

La intervenció quirúrgica pot realitzar-se amb anestèsia local o general, en dependència de les circumstàncies específiques de la intervenció quirúrgica, o les circumstàncies pròpies del pacient.

ORL Mallorca - Estètica

Related categories of treatments and services