L’implant d’orella mitjana és un aparell electrònic que es col·loca a l’orella mitjana (cadena d’ossets, finestra rodona) durant una cirurgia, dissenyat per ajudar a pacients amb sordesa, que obtenen molt poc o cap benefici dels audiòfons convencionals. No necessita de motlle en el conducte auditiu extern. Consta de dues parts principals: una interna que és cridada implant orella mitjana i una externa que és processador del llenguatge. Hi ha uns dispositius totalment implantables que no necessiten part externa visible.

ORL Mallorca - Audiologia

Categories de tractaments i serveis relacionats