Preguntes

ORL GENERAL

Com puc sol·licitar cita en ORL Mallorca?

Acudint directament a les adreces indicades en els punts d’assistència o sol·licitant cita a través dels telèfons indicats.

Tipus de preguntes relacionades

Videoendoscopia de deglución

Amb un videoendoscòpia transnasal s’avalua i documenta, etapes deglutòries, velocitat, coordinació, sincronisme, sensibilitat faringolaríngea, desencadenament de reflexos de protecció de la via aèria, aspiració silent i comportament davant proves amb aliments de diferents consistències.

Tipus de preguntes relacionades

Que és una endoscòpia nasal?

L’endoscòpia nasal és una tècnica que permet una excel·lent observació de totes les estructures de la cavitat nasal ja que podem visualitzar àrees tradicionalment inaccessibles a la rinoscòpia anterior. Permet realitzar biòpsies de lesions sospitoses i prendre mostres per a estudis microbiològics.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és un Prick test o RAST?

Són proves diagnòstiques per a l’estudi de l’Al·lèrgia.

El Prick es realitza a la pell i el RAST precisa d’una extracció de sang.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és un estudi de la son?

Prova diagnòstica anomenada Poligrafia i / o Polisomnografia, que analitza el ronc i la presència d’apnees, disminució d’oxigen durant el son.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

¿Sorolls a les orelles?

Possiblement pateix d’acúfens. Pot resumir-se com la percepció d’un so no engendrat per una vibració del món exterior i inaudible per a la resta de persones. L’acufen és una percepció sonora, és a dir, un fenomen psicosensorial experimentat en còrtex auditiu.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Vol deixar de fumar? Necessita ajuda per fer-ho?

Podem ajudar-lo. Consulteu el nostre servei de deshabituació tabàquica.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Té alteracions de l'olfacte i / o gust?

Olfactometria. Gustometíra.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Té problemes d'inestabilitat, marejos o vertígens?

És important diferenciar entre els següents conceptes: Mareig: Sensació d’alteració de l’orientació espacial. És una sensació vaga de malestar (tenir el cap buida), o debilitat. Sol parlar més d’una patologia cardiovascular o neurologica. Inestabilitat: Sensació de desequilibri sense desplaçament. Es veu traduït en un trastorn de la marxa (en caminar). Uns altres ho tradueixen com a sensació d’inseguretat, semblant al caminar de l’individu ebri. Vertigen: fa referència a una sensació de moviment de caràcter giratori de l’entorn que l’envolta, de desplaçament de la base de sustentació, inclinació del sòl, precipitació en el buit, sensació de caiguda en adoptar determinades postures, etc. …

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Ronca? No descansa a la nit? Problemes per compartir dormitori?

El seu problema està relacionat amb la roncopatia i les apnees del son. Podem ajudar-lo.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Té problemes amb la veu?

Foniatria.

Tipus de preguntes relacionades

Té problemes en empassar? Tus, quan beu o menja?

Disfagia y aspiración.

Tipus de preguntes relacionades

Li costa respirar pel nas?

Rinología.

Tipus de preguntes relacionades

PROVES DIAGNÒSTIQUES

Es poden mesurar els sorolls de l'oïda? Acufenometría

La acufenometría és la tècnica audiològica que estudia la freqüència i intensitat sonora de l’acufen o tinitus, referida pel pacient.

Tipus de preguntes relacionades

Videoendoscopia de deglució

Amb un videoendoscòpia transnasal s’avalua i documenta, etapes deglutòries, velocitat, coordinació, sincronisme, sensibilitat faringolaríngea, desencadenament de reflexos de protecció de la via aèria, aspiració silent i comportament davant proves amb aliments de diferents consistències.

Tipus de preguntes relacionades

Que és una olfactometria?

La olfactometria és una tècnica sensorial de mesurament d’olors que s’usa per a determinar el grau de molèstia que poden ocasionar certes olors o la seva absència de percepció.

Tipus de preguntes relacionades

Què és la rinometría acústica?

És un mètode objectiu, senzill i ràpid que permet mesurar les dimensions de la cavitat nasal. Permet el càlcul de les àrees de secció transversa i el volum de tota la fossa nasal. A diferència de la rinomanometria, és un estudi estàtic.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és una endoscòpia nasal?

L’endoscòpia nasal és una tècnica que permet una excel·lent observació de totes les estructures de la cavitat nasal ja que podem visualitzar àrees tradicionalment inaccessibles a la rinoscòpia anterior. Permet realitzar biòpsies de lesions sospitoses i prendre mostres per a estudis microbiològics.

Tipus de preguntes relacionades

Que és una rinoscòpia?

És l’exploració nasal més emprada en la pràctica diària, permet visualitzar el terç anterior de la fossa nasal i la regió valvular. Per a la seva realització requereix una llum frontal adequada i espècul nasal.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és un Prick test o RAST?

Són proves diagnòstiques per a l’estudi de l’Al·lèrgia.

El Prick es realitza a la pell i el RAST precisa d’una extracció de sang.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és un estudi del son?

Prova diagnòstica anomenada Poligrafia i / o Polisomnografia, que analitza el ronc i la presència d’apnees, disminució d’oxigen durant el son.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que es un timpanograma o impedanciometría?

Prova diagnòstica indolora per detectar problemes en l’orella mitjana.

Tipus de preguntes relacionades

Que és una Videonistagmografia (VNG)?

Prova diagnòstica que estudia si el vertigen està originat per un problema d’oïda. Es genera una sensació d’inestabilitat controlada durant uns segons.

Tipus de preguntes relacionades

Que és una rinomanometria?

La rinomanometria és un mètode exploratori objectiu de gran valor per a l’estudi de les resistències mecàniques que ofereixen les fosses nasals en ser travessades per la columna aèria en les diferents fases de la respiración.El sistema rinomanométrico més emprat en la pràctica habitual és la rinomanometria anterior activa, utilitzant una màscara amb registre informatitzat.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Què són els Potencials evocats auditius (PEATC)?

És un registre de les variacions de potencial elèctric de la via auditiva (nervi i tronc), generats en els 10 primers mil·lisegons després d’una estimulació acústica. S’obté mitjançant la col·locació d’elèctrodes de superfície. És un estudi objectiu de la funció auditiva.

Tipus de preguntes relacionades

Que són les otoemissions acústiques?

Sonsonidos o vibracions acústiques produïdes fisiològicament per les cèl·lules ciliades externes de la còclea, que poden ser registrades en el CAU, i la seva presència indica bona funció coclear. La seva utilitat clínica fonamental és el cribratge de la hipoacúsia en el nounat.

Tipus de preguntes relacionades

Que és una audiometria?

L’audiometria tonal és la prova bàsica per a la valoració de la funció auditiva d’un pacient i es necessita quan es sospita una pèrdua auditiva. Consisteix en l’estimulació amb sons a diferents freqüències (tons purs) dels dos orelles per determinar el llindar auditiu (mínim nivell d’intensitat sonora que és capaç de percebre l’oïda per a cada to).

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

OÍDO

Es poden mesurar els sorolls de l'oïda? Acufenometría

La acufenometría és la tècnica audiològica que estudia la freqüència i intensitat sonora de l’acufen o tinitus, referida pel pacient.

Tipus de preguntes relacionades

Que un timpanograma o impedanciometria?

Prova diagnòstica indolora per detectar problemes en l’orella mitjana.

Tipus de preguntes relacionades

Que és una Videonistagmografia (VNG)?

Prova diagnòstica que estudia si el vertigen està originat per un problema d’oïda. Es genera una sensació d’inestabilitat controlada durant uns segons.

Tipus de preguntes relacionades

Què és un colesteatoma?

El colesteatoma és una forma d’infecció crònica de l’oïda mitjana que es caracteritza per l’aparició d’un seudotumor -un fals tumor- que és, en realitat, una bossa formada per un teixit epitelial invasiu: un teixit «semblant a la pell», que creix envaint les cavitats de l’oïda. Les tècniques quirúrgiques habitualment utilitzades reben la denominació genèrica de timpanoplàsties.

Tipus de preguntes relacionades

Drenatges o tubs transtimpànics recomanacions a l'alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari les primeres 24 hores.
 • No s’ha de mullar l’orella i no es rentarà el cap fins que el seu metge li ho autoritzi.
 • Pot drenar el sentit alguna gota de sang el primer dia.
 • Pot tenir alguna molèstia o dolor lleu; en aquest cas prengui els calmants indicats.
 • Ha de posar-se en contacte amb el seu metge o acudirà a Urgències en cas que l’oïda li dreni abundantment, així com en cas de dolor molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats o febre superior a 38º.

Tipus de preguntes relacionades

Timpanoplastia recomanacions a l'alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari els tres primers dies després de la intervenció, i evitarà fer esforços físics com aixecar pesos.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 72 hores de la intervenció. No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies. La dieta serà tova i en quantitat moderada les primeres 24 hores. En cas de dolor al mastegar evitarà els aliments durs.
 • No s’ha de mullar l’orella i no es rentarà el cap fins que el seu metge li ho autoritzi.
 • Evitarà dormir sobre el costat operat.
 • Pot tacar el cotó o l’embenat amb una mica de sang el primer dia i de manera més lleugera uns pocs dies més. Si se li ha indicat posar-se gotes, retiri el cotó p a ra posar-i canvieu-lo per un de net. Pot també canviar-se el cotó cada vegada que ho noti humit.
 • Pot tenir certa sensació d’inestabilitat lleu o brunzit moderat. És normal que noti mala audició o ressonància de la seva pròpia veu.
 • Feu els moviments suaument, especialment al aixecar-se i anar a dormir, i no realitzi moviments bruscs de cap.
 • esternudi sense tapar-se el nas i amb la boca oberta; si s’ha de sonar el nas, faci-ho suaument i una banda cada vegada.
 • Per al dolor prengui els calmants indicats.
 • Eviteu el restrenyiment; en cas necessari pot usar un laxant suau uns pocs dies.
 • Pot hinchársele la parpella inferior de l’oïda operat.
 • Ha de posar-se en contacte amb el seu metge o acudirà a Urgències en cas de mareig molt intens amb vòmits i / o brunzits molt intensos en l’oïda, especialment si comencen bruscament, així com en cas de dolor molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats o febre superior a 38º.

Tipus de preguntes relacionades

Què és un implant coclear?

L’implant coclear és un aparell electrònic que es col·loca en l’oïda interna durant una cirurgia, dissenyat per ajudar a pacients amb sordesa neurosensorial severa a profunda, que obtenen molt poc o cap benefici dels audiòfons convencionals. Els pacients van poder detectar sons del medi ambient, la majoria va a poder entendre el llenguatge sense l’ajuda de lectura de llavis i alguns podran utilitzar el teléfono.Consta de dues parts principals: una interna que és anomenat implant coclear i un extern que és processador del llenguatge.

Tipus de preguntes relacionades

Tinc una sordesa tan important que els audiòfons convencionals ja no em serveixen hi ha alguna solució?

És possible que un implant coclear o d’oïda mitjà sigui la solució.

Tipus de preguntes relacionades

<br /> El meu fill té retard en el llenguatge ¿pot estar sord?

La hipoacúsia o sordesa pot ser una de les causes de retard en el desenvolupament del llenguatge, en sentir almenys l’adquisició de l’aprenentatge es dificulta.

Tipus de preguntes relacionades

Em fa mal l'oïda a exposar-me a sorolls intensos

Conegut com algiacusia és la sensació molesta i fins i tot dolorosa en l’oïda quan el pacient s’exposa a unsonido intens. I generalment es deu a mal coasionado a nivell de les cèl·lules ciliades externes, que es localitzen a l’interior de la còclea o caragol.

Tipus de preguntes relacionades

Tinc sensació d'oïda ple (plenitud òtica)

Sovint els pacients solen descriure-la com sensació de taponament, ocupació i pressió en l’oïda. Fonamentalment pot estar desencadenada per obstrucció del conducte, cerumen o cossos estranys o per augment de pressió en l’orella mitjana en cas d’obstrucció de la trompa d’Eustaqui (otubaritis).

Tipus de preguntes relacionades

Em fa mal l'oïda

Parlem de Otodinea com el dolor propi de l’oïda. Es deu a processos inflamatoris, traumàtics o tumorals que es localitzen en l’oïda. Se sol associar a altres símptomes com otorrea (supuració), otorràgia (sang), otolicuorrea, hipoacúsia (sordesa), acúfens (sorolls) o inestabilitat.

La Otàlgia és el dolor referit a cau d’orella però originat a distància d’aquest. Troba la seva explicació anatòmica en la rica innervació sensitiva de l’oïda externa. Fent que un procés que afecti un d’aquestes branques nervioses es manifesti clínicament com un mal d’orella però sense altra simptomatologia acompanyant.

Tipus de preguntes relacionades

¿Quina és la causa del sagnat per l'oïda?

Conegut com otorràgia. Aquest sagnat pot procedir del conducte, principalment de ferides produïdes en el mateix o de l’orella mitjana, associada a traumatisme cranioencefàlic o a procés infecciós. La importància radicarà en la localització de l’origen del sagnat. Algunes otitis com la miringitis bullosa poden cursar amb otorràgia.

Tipus de preguntes relacionades

Què són els Potencials evocats auditius (PEATC)?

És un registre de les variacions de potencial elèctric de la via auditiva (nervi i tronc), generats en els 10 primers mil·lisegons després d’una estimulació acústica. S’obté mitjançant la col·locació d’elèctrodes de superfície. És un estudi objectiu de la funció auditiva.

Tipus de preguntes relacionades

Que són les otoemissions acústiques?

Sonsonidos o vibracions acústiques produïdes fisiològicament per les cèl·lules ciliades externes de la còclea, que poden ser registrades en el CAU, i la seva presència indica bona funció coclear. La seva utilitat clínica fonamental és el cribratge de la hipoacúsia en el nounat.

Tipus de preguntes relacionades

Que és una audiometria?

L’audiometria tonal és la prova bàsica per a la valoració de la funció auditiva d’un pacient i es necessita quan es sospita una pèrdua auditiva. Consisteix en l’estimulació amb sons a diferents freqüències (tons purs) dels dos orelles per determinar el llindar auditiu (mínim nivell d’intensitat sonora que és capaç de percebre l’oïda per a cada to).

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Sorolls a les orelles?

Possiblement pateix d’acúfens. Pot resumir-se com la percepció d’un so no engendrat per una vibració del món exterior i inaudible per a la resta de persones. L’acufen és una percepció sonora, és a dir, un fenomen psicosensorial experimentat en còrtex auditiu.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Té problemes d'inestabilitat, marejos o vertígens?

És important diferenciar entre els següents conceptes: Mareig: Sensació d’alteració de l’orientació espacial. És una sensació vaga de malestar (tenir el cap buida), o debilitat. Sol parlar més d’una patologia cardiovascular o neurologica. Inestabilitat: Sensació de desequilibri sense desplaçament. Es veu traduït en un trastorn de la marxa (en caminar). Uns altres ho tradueixen com a sensació d’inseguretat, semblant al caminar de l’individu ebri. Vertigen: fa referència a una sensació de moviment de caràcter giratori de l’entorn que l’envolta, de desplaçament de la base de sustentació, inclinació del sòl, precipitació en el buit, sensació de caiguda en adoptar determinades postures, etc. …

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

ORL ALERGIA

Que és una olfactometria?

La olfactometria és una tècnica sensorial de mesurament d’olors que s’usa per a determinar el grau de molèstia que poden ocasionar certes olors o la seva absència de percepció.

Tipus de preguntes relacionades

Què és la rinometría acústica?

És un mètode objectiu, senzill i ràpid que permet mesurar les dimensions de la cavitat nasal. Permet el càlcul de les àrees de secció transversa i el volum de tota la fossa nasal. A diferència de la rinomanometria, és un estudi estàtic.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és una endoscòpia nasal?

L’endoscòpia nasal és una tècnica que permet una excel·lent observació de totes les estructures de la cavitat nasal ja que podem visualitzar àrees tradicionalment inaccessibles a la rinoscòpia anterior. Permet realitzar biòpsies de lesions sospitoses i prendre mostres per a estudis microbiològics.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és una rinoscòpia?

És l’exploració nasal més emprada en la pràctica diària, permet visualitzar el terç anterior de la fossa nasal i la regió valvular. Per a la seva realització requereix una llum frontal adequada i espècul nasal.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és un Prick test o RAST?

Són proves diagnòstiques per a l’estudi de l’Al·lèrgia.

El Prick es realitza a la pell i el RAST precisa d’una extracció de sang.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és una rinomanometria?

La rinomanometria és un mètode exploratori objectiu de gran valor per a l’estudi de les resistències mecàniques que ofereixen les fosses nasals en ser travessades per la columna aèria en les diferents fases de la respiración.El sistema rinomanométrico més emprat en la pràctica habitual és la rinomanometria anterior activa, utilitzant una màscara amb registre informatitzat.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Té alteracions de l'olfacte i / o gust?

Olfatometría. Gustometíra.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Cures post operatoris

Cirurgia del ronc: uvulopalatofaringoplàstia recomanacions a l'alta

 • Repòs domiciliari durant dos dies i relatiu i sense realitzar esforços físics durant 10 dies.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 72 hores de la intervenció.
 • No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies.
 • Abundant hidratació (aigua, sucs, almívar …), tot i les molèsties en empassar.
 • Dieta tova i freda durant uns 10 dies. Evitarà prendre menjars que li puguin obrir la cicatriu quirúrgica, com patates fregides o escorça de pa. No haurà de prendre aliments molt calents. En cas d’intens dolor en empassar, prendrà l’analgèsic 20 minuts abans dels àpats.
 • És normal que en ocasions en empassar líquids, part d’ells puguin passar al nas, aquesta situació desapareix en uns dies.
 • És normal que el primer o segon dia després de la cirurgia presenti unes dècimes.
 • És normal que facin mal les orelles.
 • Si hi erosions als llavis, tractar-les amb vaselina.
 • Haurà de seguir el tractament amb antibiòtics i analgèsics que se li va indicar a l’alta.
 • En cas que abans de la intervenció estigués prenent aspirina o un altre antiagregant, ha de consultar amb el seu metge el moment de reiniciar el tractament.
 • En cas que presenti sagnat per la boca o tingui abundants restes de sang a la saliva, tingui rigidesa cervical o febre alta (major de 37,5 C) haurà d’anar a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tipus de preguntes relacionades

Cirugía endoscópica nasosinusal recomendaciones al alta

 • Desde el momento del alta debe permanecer en reposo domiciliario el día de la intervención.
 • Evitará hacer esfuerzos físicos, como levantar pesos durante una semana.
 • No puede conducir ninguna clase de vehículos ni utilizar maquinaria peligrosa hasta pasadas 24 horas de la intervención.
 • No puede ingerir bebidas alcohólicas hasta pasados los tres primeros días. La dieta debe ser blanda y en cantidad moderada las primeras 24 horas después de la intervención.
 • Es normal que tenga la boca reseca al no poder respirar por la nariz, así como algo de dolor e inflamación que cederá con los analgésicos que le hemos dado.
 • Es recomendable dormir un poco incorporado, para facilitar la respiración.
 • Es normal sentir obstrucción nasal durante las primeras semanas, gradualmente irá desapareciendo.
 • En caso de tener que estornudar lo hará con la boca abierta.
 • Rezumará algo de sangre y secreciones por la nariz.
 • En caso de que antes de la intervención estuviera tomando aspirina u otro antiagregante, consultará con su médico el momento de reiniciar el tratamiento.
 • En caso de sangrado abundante por nariz o boca, dolor muy intenso que no cede con los analgésicos recomendados, o fiebre superior a 38º, acudirá a Urgencias o ponerse en contacto con su médico.

Tipus de preguntes relacionades

Radiofrecuencia sobre cornetes recomendaciones al alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari el dia de la intervenció.
 • Evitarà fer esforços físics, com aixecar pesos durant una setmana.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 24 hores de la intervenció.
 • No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies. La dieta ha de ser tova i en quantitat moderada les primeres 24 hores després de la intervenció.
 • És normal que tingui la boca resseca en no poder respirar pel nas, així com una mica de dolor i inflamació que cedirà amb els analgèsics que li hem donat.
 • És recomanable dormir una mica incorporat, per facilitar la respiració.
 • És normal sentir obstrucció nasal durant les primeres setmanes, gradualment anirà desapareixent.
 • En cas d’haver de esternudar ho farà amb la boca oberta.
 • Rezumará una mica de sang i secrecions pel nas.
 • En cas que abans de la intervenció estigués prenent aspirina o un altre antiagregant, ha de consultar amb el seu metge el moment de reiniciar el tractament.
 • En cas de sagnat abundant per nas o boca, mal molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats, o febre superior a 38º, acudirà a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tipus de preguntes relacionades

Rinoplàstia / septorrinoplàstia recomanacions a l'alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari els primers dos dies després de la intervenció.
 • Evitarà fer esforços físics, com aixecar pesos durant dues setmanes.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 72 hores de la intervenció.
 • No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies.
 • La dieta ha de ser tova i en quantitat moderada les primeres 24 hores després de la intervenció.
 • És normal que tingui la boca resseca en no poder respirar pel nas, així com una mica de dolor i inflamació que cedirà amb els analgèsics que li hem donat.
 • Pot notar inflamació dels ulls, fins i tot formació de hematomes en forma de bosses en els dos parpelles i la resta de la cara. Al principi estaran molt inflamats, posteriorment romandrà el color de l’hematoma durant diversos dies. Tot això és normal.
 • És recomanable dormir una mica incorporat, per facilitar la respiració.
 • En cas d’haver de esternudar ho farà amb la boca oberta.
 • Haurà d’evitar el restrenyiment; en cas necessari utilitzarà laxants suaus.
 • Rezumará una mica de sang i secrecions pel taponament. És normal. Si li resulta còmode, pot col·locar una gasa sota el nas, subjecta amb espara d rapo de paper, per recollir les secrecions i canviar-la sovint.
 • L’embenat sobre el seu nas no ha de mullar-se, si es desenganxa una mica pot subjectar-lo amb esparadrap, però si es desenganxa molt d’acudir a Urgències.
 • En cas que abans de la intervenció estigués prenent aspirina o un altre antiagregant, ha de consultar amb el seu metge el moment de reiniciar el tractament.
 • En cas de sagnat abundant per nas o boca, mal molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats, o febre superior a 38º, acudirà a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tipus de preguntes relacionades

Drenatges o tubs transtimpànics recomanacions a l'alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari les primeres 24 hores.
 • No s’ha de mullar l’orella i no es rentarà el cap fins que el seu metge li ho autoritzi.
 • Pot drenar el sentit alguna gota de sang el primer dia.
 • Pot tenir alguna molèstia o dolor lleu; en aquest cas prengui els calmants indicats.
 • Ha de posar-se en contacte amb el seu metge o acudirà a Urgències en cas que l’oïda li dreni abundantment, així com en cas de dolor molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats o febre superior a 38º.

Tipus de preguntes relacionades

Adenoides recomendaciones al alta

 • Repòs domiciliari durant dos dies i després relatiu durant 7 dies més.
 • Abundant hidratació (aigua, sucs, almívar …) tot i ocasionals molèsties en empassar. Dieta tova i en quantitat moderada les primeres 24 hores.
 • És normal un lleuger dolor d’oïdes.
 • És normal que el primer o segon dia després de la cirurgia el nen presenti unes dècimes.
 • Ha de seguir el tractament amb antibiòtics i analgèsics que se li va indicar a l’alta.
 • En cas que el nen presenti sagnat per la boca o nas, o tingui restes de sang a la saliva, tingui rigidesa cervical o febre alta (major de 37,5 C) haurà d’anar a Urgències o posar-se en contacte amb el seu mèdic.

Tipus de preguntes relacionades

Amigdalectomia recomanacions a l'alta

 • Repòs domiciliari durant tres dies i relatiu i sense realitzar esforços físics durant 10 dies.
 • Abundant hidratació (aigua, sucs, almívar …) tot i les molèsties en empassar.
 • Dieta tova i freda durant uns 10 dies. Evitarà prendre menjars que li puguin obrir la cicatriu quirúrgica, com patates fregides o escorça de pa. No haurà de prendre aliments molt calents. En cas de dolor molt intens a la deglució pot administrar l’analgèsic 20 minuts abans del menjar.
 • És normal que facin mal les orelles.
 • Si hi erosions als llavis, tractar-les amb vaselina.
 • És normal presentar secrecions blanquinoses al llit amigdalino, sense que això signifiqui l’existència d’una infecció, sinó que es tracta de la cicatriu que s’observa com una gran «taca blanca».
 • Ha de seguir el tractament amb antibiòtics i analgèsics que se li va indicar a l’alta.
 • En cas que presenti sagnat per la boca o tingui abundants restes de sang a la saliva, tingui rigidesa cervical o febre alta (major de 38º C), haurà d’acudir a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tipus de preguntes relacionades

Timpanoplastia recomendaciones al alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari els tres primers dies després de la intervenció, i evitarà fer esforços físics com aixecar pesos.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 72 hores de la intervenció. No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies. La dieta serà tova i en quantitat moderada les primeres 24 hores. En cas de dolor al mastegar evitarà els aliments durs.
 • No s’ha de mullar l’orella i no es rentarà el cap fins que el seu metge li ho autoritzi.
 • Evitarà dormir sobre el costat operat.
 • Pot tacar el cotó o l’embenat amb una mica de sang el primer dia i de manera més lleugera uns pocs dies més. Si se li ha indicat posar-se gotes, retiri el cotó p a ra posar-i canvieu-lo per un de net. Pot també canviar-se el cotó cada vegada que ho noti humit.
 • Pot tenir certa sensació d’inestabilitat lleu o brunzit moderat. És normal que noti mala audició o ressonància de la seva pròpia veu.
 • Feu els moviments suaument, especialment al aixecar-se i anar a dormir, i no realitzi moviments bruscs de cap.
 • esternudi sense tapar-se el nas i amb la boca oberta; si s’ha de sonar el nas, faci-ho suaument i una banda cada vegada.
 • Per al dolor prengui els calmants indicats.
 • Eviteu el restrenyiment; en cas necessari pot usar un laxant suau uns pocs dies.
 • Pot hinchársele la parpella inferior de l’oïda operat.
 • Ha de posar-se en contacte amb el seu metge o acudirà a Urgències en cas de mareig molt intens amb vòmits i / o brunzits molt intensos en l’oïda, especialment si comencen bruscament, així com en cas de dolor molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats o febre superior a 38º.

Tipus de preguntes relacionades

¿Cuántos días de reposo necesitaré tras una microcirugía laríngea?

Hay que mantener reposo absoluto de voz durante 5 días y otros 5 con normas de higiene vocal.

Tipus de preguntes relacionades

NARIZ

Que és una olfactometria?

La olfactometria és una tècnica sensorial de mesurament d’olors que s’usa per a determinar el grau de molèstia que poden ocasionar certes olors o la seva absència de percepció.

Tipus de preguntes relacionades

Què és la rinometría acústica?

Es un método objetivo, sencillo y rápido que permite medir las dimensiones de la cavidad nasal. Permite el cálculo de las áreas de sección transversa y el volumen de toda la fosa nasal. A diferencia de la rinomanometría, es un estudio estático.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és una endoscòpia nasal?

L’endoscòpia nasal és una tècnica que permet una excel·lent observació de totes les estructures de la cavitat nasal ja que podem visualitzar àrees tradicionalment inaccessibles a la rinoscòpia anterior. Permet realitzar biòpsies de lesions sospitoses i prendre mostres per a estudis microbiològics.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és una rinoscòpia?

És l’exploració nasal més emprada en la pràctica diària, permet visualitzar el terç anterior de la fossa nasal i la regió valvular. Per a la seva realització requereix una llum frontal adequada i espècul nasal.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Que és una rinomanometria?

La rinomanometria és un mètode exploratori objectiu de gran valor per a l’estudi de les resistències mecàniques que ofereixen les fosses nasals en ser travessades per la columna aèria en les diferents fases de la respiración.El sistema rinomanométrico més emprat en la pràctica habitual és la rinomanometria anterior activa, utilitzant una màscara amb registre informatitzat.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Cirurgia endoscòpica nasosinusal recomanacions a l'alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari el dia de la intervenció.
 • Evitarà fer esforços físics, com aixecar pesos durant una setmana.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 24 hores de la intervenció.
 • No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies. La dieta ha de ser tova i en quantitat moderada les primeres 24 hores després de la intervenció.
 • És normal que tingui la boca resseca en no poder respirar pel nas, així com una mica de dolor i inflamació que cedirà amb els analgèsics que li hem donat.
 • És recomanable dormir una mica incorporat, per facilitar la respiració.
 • És normal sentir obstrucció nasal durant les primeres setmanes, gradualment anirà desapareixent.
 • En cas d’haver de esternudar ho farà amb la boca oberta.
 • Rezumará una mica de sang i secrecions pel nas.
 • En cas que abans de la intervenció estigués prenent aspirina o un altre antiagregant, ha de consultar amb el seu metge el moment de reiniciar el tractament.
 • En cas de sagnat abundant per nas o boca, mal molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats, o febre superior a 38º, acudirà a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tipus de preguntes relacionades

Radiofrecuencia sobre cornetes recomendaciones al alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari el dia de la intervenció.
 • Evitarà fer esforços físics, com aixecar pesos durant una setmana.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 24 hores de la intervenció.
 • No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies. La dieta ha de ser tova i en quantitat moderada les primeres 24 hores després de la intervenció.
 • És normal que tingui la boca resseca en no poder respirar pel nas, així com una mica de dolor i inflamació que cedirà amb els analgèsics que li hem donat.
 • És recomanable dormir una mica incorporat, per facilitar la respiració.
 • És normal sentir obstrucció nasal durant les primeres setmanes, gradualment anirà desapareixent.
 • En cas d’haver de esternudar ho farà amb la boca oberta.
 • Rezumará una mica de sang i secrecions pel nas.
 • En cas que abans de la intervenció estigués prenent aspirina o un altre antiagregant, ha de consultar amb el seu metge el moment de reiniciar el tractament.
 • En cas de sagnat abundant per nas o boca, mal molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats, o febre superior a 38º, acudirà a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tipus de preguntes relacionades

Rinoplastia / Septorrinoplastia recomendaciones al alta

 • Des del moment de l’alta ha de romandre en repòs domiciliari els primers dos dies després de la intervenció.
 • Evitarà fer esforços físics, com aixecar pesos durant dues setmanes.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 72 hores de la intervenció.
 • No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies.
 • La dieta ha de ser tova i en quantitat moderada les primeres 24 hores després de la intervenció.
 • És normal que tingui la boca resseca en no poder respirar pel nas, així com una mica de dolor i inflamació que cedirà amb els analgèsics que li hem donat.
 • Pot notar inflamació dels ulls, fins i tot formació de hematomes en forma de bosses en els dos parpelles i la resta de la cara. Al principi estaran molt inflamats, posteriorment romandrà el color de l’hematoma durant diversos dies. Tot això és normal.
 • És recomanable dormir una mica incorporat, per facilitar la respiració.
 • En cas d’haver de esternudar ho farà amb la boca oberta.
 • Haurà d’evitar el restrenyiment; en cas necessari utilitzarà laxants suaus.
 • Rezumará una mica de sang i secrecions pel taponament. És normal. Si li resulta còmode, pot col·locar una gasa sota el nas, subjecta amb espara d rapo de paper, per recollir les secrecions i canviar-la sovint.
 • L’embenat sobre el seu nas no ha de mullar-se, si es desenganxa una mica pot subjectar-lo amb esparadrap, però si es desenganxa molt d’acudir a Urgències.
 • En cas que abans de la intervenció estigués prenent aspirina o un altre antiagregant, ha de consultar amb el seu metge el moment de reiniciar el tractament.
 • En cas de sagnat abundant per nas o boca, mal molt intens que no cedeix amb els analgèsics recomanats, o febre superior a 38º, acudirà a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Té alteracions de l'olfacte i / o gust?

Olfactometria. Gustometíra.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Li costa respirar pel nas?

Rinología

Tipus de preguntes relacionades

GOLA

Videoendoscopia de deglución

Amb un videoendoscòpia transnasal s’avalua i documenta, etapes deglutòries, velocitat, coordinació, sincronisme, sensibilitat faringolaríngea, desencadenament de reflexos de protecció de la via aèria, aspiració silent i comportament davant proves amb aliments de diferents consistències.

Tipus de preguntes relacionades

Cirurgia del ronc: uvulopalatofaringoplàstia recomanacions a l'alta

 • Repòs domiciliari durant dos dies i relatiu i sense realitzar esforços físics durant 10 dies.
 • No pot conduir cap mena de vehicles ni utilitzar maquinària perillosa fins passades 72 hores de la intervenció.
 • No pot ingerir begudes alcohòliques fins passats els tres primers dies.
 • Abundant hidratació (aigua, sucs, almívar …), tot i les molèsties en empassar.
 • Dieta tova i freda durant uns 10 dies. Evitarà prendre menjars que li puguin obrir la cicatriu quirúrgica, com patates fregides o escorça de pa. No haurà de prendre aliments molt calents. En cas d’intens dolor en empassar, prendrà l’analgèsic 20 minuts abans dels àpats.
 • És normal que de vegades en empassar líquids, part d’ells puguin passar al nas, aquesta situació desapareix en uns dies.
 • És normal que el primer o segon dia després de la cirurgia presenti unes dècimes.
 • És normal que facin mal les orelles.
 • Si hi erosions als llavis, tractar-les amb vaselina.
 • Ha de seguir el tractament amb antibiòtics i analgèsics que se li va indicar a l’alta.
 • En cas que abans de la intervenció estigués prenent aspirina o un altre antiagregant, ha de consultar amb el seu metge el moment de reiniciar el tractament.
 • En cas que presenti sagnat per la boca o tingui abundants restes de sang a la saliva, tingui rigidesa cervical o febre alta (major de 37,5 C) haurà d’anar a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tipus de preguntes relacionades

Adenoides recomendaciones al alta

 • Reposo domiciliario durante dos días y luego relativo durante 7 días más.
  Abundante hidratación (agua, zumos, almíbar…) a pesar de ocasionales molestias al tragar. Dieta blanda y en cantidad moderada las primeras 24 horas.
 • Es normal un ligero dolor de oídos.
 • Es normal que el primer o segundo día después de la cirugía el niño presente unas décimas.
 • Deberá seguir el tratamiento con antibióticos y analgésicos que se le indicó al alta.
 • En caso de que el niño presente sangrado por la boca o nariz, o tenga restos de sangre en la saliva, tenga rigidez cervical o fiebre alta (mayor de 37,5 C) deberá acudir a Urgencias o ponerse en contacto con su médico.

Tipus de preguntes relacionades

Amigdalectomía recomendaciones al alta

 • Repòs domiciliari durant tres dies i relatiu i sense realitzar esforços físics durant 10 dies.
 • Abundant hidratació (aigua, sucs, almívar …) tot i les molèsties en empassar.
 • Dieta tova i freda durant uns 10 dies. Evitarà prendre menjars que li puguin obrir la cicatriu quirúrgica, com patates fregides o escorça de pa. No haurà de prendre aliments molt calents. En cas de dolor molt intens a la deglució pot administrar l’analgèsic 20 minuts abans del menjar.
 • És normal que el primer o segon dia després de la cirurgia presenti unes dècimes.
 • És normal que facin mal les orelles.
 • Si hi erosions als llavis, tractar-les amb vaselina.
 • És normal presentar secrecions blanquinoses al llit amigdalino, sense que això signifiqui l’existència d’una infecció, sinó que es tracta de la cicatriu que s’observa com una gran «taca blanca».
 • Ha de seguir el tractament amb antibiòtics i analgèsics que se li va indicar a l’alta.
 • En cas que presenti sagnat per la boca o tingui abundants restes de sang a la saliva, tingui rigidesa cervical o febre alta (major de 38º C), haurà d’acudir a Urgències o posar-se en contacte amb el seu metge.

Tipus de preguntes relacionades

ESTÉTICA FACIAL

Que és una rinoscòpia?

Es la exploración nasal más empleada en la práctica diaria, permite visualizar el tercio anterior de la fosa nasal y la región valvular. Para su realización requiere una luz frontal adecuada y espéculo nasal.

Tractaments i serveis relacionats

Tipus de preguntes relacionades

Rinoplastia / Septorrinoplastia recomendaciones al alta

 • Desde el momento del alta debe permanecer en reposo domiciliario los primeros dos días después de la intervención.
 • Evitará hacer esfuerzos físicos, como levantar pesos durante dos semanas.
 • No puede conducir ninguna clase de vehículos ni utilizar maquinaria peligrosa hasta pasadas 72 horas de la intervención.
 • No puede ingerir bebidas alcohólicas hasta pasados los tres primeros días.
 • La dieta debe ser blanda y en cantidad moderada las primeras 24 horas después de la intervención.
 • Es normal que tenga la boca reseca al no poder respirar por la nariz, así como algo de dolor e inflamación que cederá con los analgésicos que le hemos dado.
 • Puede notar inflamación de los ojos, incluso formación de hematomas en forma de bolsas en ambos párpados y resto de la cara. Al principio estarán muy inflamados, posteriormente permanecerá el color del hematoma durante varios días. Todo ello es normal.
 • Es recomendable dormir un poco incorporado, para facilitar la respiración.
 • En caso de tener que estornudar lo hará con la boca abierta.
 • Deberá evitar el estreñimiento; en caso necesario utilizará laxantes suaves.
 • Rezumará algo de sangre y secreciones por el taponamiento. Es normal. Si le resulta cómodo, puede colocar una gasa bajo la nariz, sujeta con espara d rapo de papel, para recoger las secreciones y cambiarla a menudo.
 • El vendaje sobre su nariz no debe mojarse, si se despega un poco puede sujetarlo con esparadrapo, pero si se despega mucho debe acudir a Urgencias.
  En caso de que antes de la intervención estuviera tomando aspirina u otro antiagregante, consultará con su médico el momento de reiniciar el tratamiento.
 • En caso de sangrado abundante por nariz o boca, dolor muy intenso que no cede con los analgésicos recomendados, o fiebre superior a 38º, acudirá a Urgencias o ponerse en contacto con su médico.

Tipus de preguntes relacionades

¿Mejoraría el aspecto de su cara: nariz, orejas, arrugas faciales?

Podemos ayudarle mediante la cirugía plástica-facial.

Tipus de preguntes relacionades

ORL PEDIÁTRICA

El meu fill ronca quan dorm ¿pot ser un problema?

El ronquido puede ir acompañado de apneas de sueño y ser un problema.

Tipus de preguntes relacionades

El meu fill té retard en el llenguatge ¿pot estar sord?

La hipoacusia o sordera puede ser una de las causas de retraso en el desarrollo del lenguaje, al oir menos la adquisición del aprendizaje se dificulta.

Tipus de preguntes relacionades

LARINGE

Videoendoscopia de deglución

Amb un videoendoscòpia transnasal s’avalua i documenta, etapes deglutòries, velocitat, coordinació, sincronisme, sensibilitat faringolaríngea, desencadenament de reflexos de protecció de la via aèria, aspiració silent i comportament davant proves amb aliments de diferents consistències.

Tipus de preguntes relacionades

Quants dies de repòs necessitaré després d'una microcirurgia laríngia?

Cal mantenir repòs absolut de veu durant 5 dies i altres 5 amb normes d’higiene vocal.

Tipus de preguntes relacionades