Implant coclear

L’implant coclear és un aparell electrònic que es col·loca en l’oïda interna durant una cirurgia, dissenyat per ajudar a pacients amb sordesa neurosensorial severa a profunda, que obtenen molt poc o cap benefici dels audiòfons convencionals. Els pacients van poder detectar sons del medi ambient, la majoria va a poder entendre el llenguatge sense l’ajuda … Continua

Implante coclear

El implante coclear es un aparato electrónico que se coloca en el oído interno durante una cirugía, diseñado para ayudar a pacientes con sordera neurosensorial severa a profunda.