Cridem aplicació de toxina botulínica a la tècnica que té com a finalitat el tractament de les arrugues que han aparegut per contracció de la musculatura facial. La tècnica consisteix en la infiltració de l’anomenada toxina botulínica en determinats músculs de la cara, com els músculs depressors de la cella i la porció lateral de l’orbicular dels ulls, per tal de paralitzar i fer desaparèixer les arrugues cutànies fines generades per la seva contracció. La toxina botulínica és una substància que inhibeix la contracció muscular i que té com a efecte la paràlisi del múscul. Al cap d’uns mesos, el múscul recupera la seva activitat. La injecció de toxina botulínica no és una tècnica indolora; les múltiples injeccions intramusculars s’associen a un mal significatiu la percepció és variable segons cada pacient. La utilització d’un anestèsic local és opcional segons les característiques del pacient. Després de cada injecció és necessari aplicar una pressió suau en el múscul durant uns minuts per evitar l’aparició d’hematomes. La desaparició de les arrrugas no és immediata, sinó que han de transcórrer uns dies -de tres dies a una setmana- perquè la toxina faci el seu efecte i es produeixi la paràlisi del múscul la contracció produeix les arrugues d’aquesta zona concreta. L’efecte de la paràlisi és màxim al cap d’unes setmanes i va desapareixent en un termini de temps variable d’entre tres i sis mesos. Al cap d’aquest temps el múscul recupera la seva activitat normal i cal tornar a injectar la toxina botulínica per paralitzar-ho de nou. L’aplicació repetida de toxina botulínica, si bé no s’associa a la paràlisi definitiva del múscul, sí s’associa a una major durada del seu efecte. Les dosis de toxina botulínica utilitzades són tan petites que no produeixen complicacions a la resta de l’organisme.
ORL Mallorca - Estètica

Categories de tractaments i serveis relacionats