Cridem infiltració de material de farciment facial, al farciment dels teixits tous de la cara. Per a això s’utilitza un material que anomenem biològic per la seva procedència i que pot provenir del popio pacient, de manera que se l’anomena autòleg, d’un organisme diferent, de manera que se li denomina heteròleg o ser sintético.sintético. En ocasions el material utilitzat no és biològic. La fi de la intervenció és el de engrossir estructures com ara els llavis, la barbeta, els pòmuls, o el dors nasal, o bé camuflar arrugues o cicatrius facials. La tècnica consisteix en la infiltració de l’esmentat material mitjançant una agulla de calibre variable. Si s’utilitza material autòleg, com ara greix del pacient, caldrà un procediment extractor en una altra part del cos.

ORL Mallorca - Estètica

Categories de tractaments i serveis relacionats