La laringoscòpia directa és una forma d’exploració de la laringe en la qual, aquesta, es valora d’una manera directa, mitjançant la introducció, a través de la boca, d’un tub metàl·lic que es dirigeix cap a la pròpia laringe, sota control microscòpic. Es tracta d’un procediment diagnòstic en el que es pot, fins i tot, realitzar una presa de biòpsia de les zones que es considerin oportunes, o d’un procediment terapèutic per al tractament de diferents malalties de la laringe, com ara pòlips, nòduls, o tumors de cordes vocals, etc. En aquest últim cas, la tècnica quirúrgica es denomina microcirurgia laríngia. En aquesta tècnica, hi ha la possibilitat que el cirurgià decideixi la utilització del làser de CO2.

ORL Mallorca - Tractaments de boca

Categories de tractaments i serveis relacionats