Cridem lífting de terç mitjà facial a la tècnica quirúrgica que té com a finalitat el tractament de l’envelliment de l’àrea dels pòmuls i la zona que està per sota d’aquests, mitjançant el seu abordatge, amb o sense ajuda d’un endoscopi. La utilització d’un endoscopi sol permetre el control visual de l’àrea quirúrgica sense necessitat de realitzar una incisió de grans dimensions. En el cas concret del lífting de terç mitjà facial, la intervenció es pot realitzar amb anestèsia general o anestèsia local més sedació i analgèsia del pacient, en atenció a diferents criteris que ha de valorar el cirurgià.

ORL Mallorca - Estètica

Categories de tractaments i serveis relacionats