Un barotraumatismo, també conegut com barotrauma és el dany físic causat als teixits del cos humà per una diferència de pressió entre l’espai aeri a l’interior o al costat del cos i el gas o líquid que l’envolta. La relació entre pressió i volum la defineix la llei de Boyle.

Sol produir-se en els espais d’aire quan es trasllada un cos des d’un entorn de major pressió a un de menor pressió, com quan un submarinista, un bussejador d’estil lliure o un avió de passatgers puja o baixa.

El dany en els teixits del cos es produeix, perquè els gasos són compressibles i els teixits no ho són. Durant l’augment de la pressió ambiental, l’interior del cos proporciona als teixits circumdants poc suport per resistir la major pressió externa. Durant la disminució de la pressió atmosfèrica, la major pressió del gas dins del cos causa danys als teixits circumdants en cas que la pressió es torni insostenible i el gas hagi de escapar.
ORL Mallorca - Audiologia

Categories de tractaments i serveis relacionats