Per al tractament del càncer de laringe només una valoració mèdica pot determinar el tractament adequat per a cada pacient. Les característiques de salut, professió i preferències del pacient són preses en compte per decidir el tractament en conjunt amb les condicions clíniques de la malaltia (tipus, mida, extensió i disseminació del tumor).

ORL Mallorca - Tiroide

Categories de tractaments i serveis relacionats